Terapia widzenia po udarze i urazowym uszkodzeniu mózgu

Dla kogo przeznaczona jest terapia:


Rehabilitacja optometryczna to zindywidualizowana forma terapii widzenia pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami wzroku, będących bezpośrednim skutkiem przebytych udarów lub urazowych uszkodzeń mózgu, np. w wyniku wypadków.

Efekty terapii

  • poprawa akomodacji likwidująca ciągłe lub okresowe zamazywanie się obrazu,

  • poprawa ruchów oczu, zwiększająca zdolność śledzenia i fiksacji, co zmniejsza problemy z czytaniem, trudności z utrzymaniem spojrzenia oraz eliminuje efekt przeskakiwania spojrzenia lub uciekania obserwowanych przedmiotów,

  • zmniejszenie ciągłego lub okresowego zmęczenia oczu, wyeliminowanie okresowego podwójnego widzenia (znikającego po zasłonięciu jednego oka),

  • zmniejszenie zaburzenia równowagi występujące przy dużym nasileniu bodźców wzrokowych,

  • poprawa percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej oraz zwiększenie szybkość przetwarzania informacji wzrokowych co pozwala na lepsze rozumienie tego co jest postrzegane,

  • zwiększenie ograniczonego pola widzenia ewentualnie wskazanie pacjentowi sposobów dobrego funkcjonowania przy ograniczonym polu widzenia,

  • poprawa widzenia przestrzennego co ułatwia ocenę względnej odległości między obiektami.

 

Jak rozpocząć terapię?


Kwalifikacja do terapii następuje po optometrycznym badaniu pacjenta pozwalającym na ocenę stanu jego parametrów wzrokowych i ustaleniu skuteczności terapii w danym przypadku. Jeśli istnieje potrzeba dobierane są odpowiednie szkła okularowe (w tym szkła pryzmatyczne, likwidujące podwójne widzenie lub odpowiednio dobrane folie pryzmatyczne, poszerzające pole widzenia) zarówno do noszenia na stałe jak i do ćwiczeń.

Jak wygląda terapia?


Ćwiczenia odbywają się w gabinecie terapii widzenia pod kontrolą specjalisty raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stanu pacjenta. Czas trwania terapii wynosi 50 minut lub jest indywidualnie dopasowany do możliwości pacjenta.