Cennik


Okulistyka


opticon  Konsultacja okulistyczna [dorośli i dzieci od 3 r.ż.] – cena: 120 zł

     W cenie wizyty:

 • kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej,
 • autorefraktokeratometria,
 • tonometria bezkontaktowa,
 • pachymetria rogówki,
 • wywiad i zalecenia lekarskie,
 • recepta na okulary.

opticon  Konsultacja okulistyczna kontrolna – cena: 50 zł

 

opticon  Konsultacja okulistyczna + badanie OCT z opisem – cena: 150 zł

     W cenie wizyty:

 • kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej,
 • tomografia komputerowa (OCT).

 

opticon  Badanie OCT z opisem (czytaj opis…) – cena: 120 zł

 

opticon  Badanie OCT bez opisu – cena: 80 zł

 

opticon  Badanie pola widzenia (perymetria) (czytaj opis…) – cena: 60 zł

 

opticon  Topografia rogówki (czytaj opis…) – cena: 60 zł

 

Optometria


opticon  Wizyta konsultacyjna [dorośli i dzieci od 7 r.ż.] – cena: 80 zł

     W cenie wizyty:

 • kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji okularowej,
 • szczegółowy pomiar wady wzroku (refrakcji),
 • pomiar i ocena widzenia obuocznego, przestrzennego i akomodacji
 • pomiar krzywizny rogówki (keratometria) wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) i grubości rogówki (pachymetria).

opticon  Pomiar kąta zeza [dorośli i dzieci od 3 r.ż.] (czytaj opis) – cena: 80 zł

 

Kontaktologia


opticon  Dobór soczewek kontaktowych miękkich + szkolenie.  cena: 120 -150 zł

     W cenie wizyty:

 • ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej,
 • pomiar wady wzroku (refrakcji) oraz akomodacji,
 • pomiar krzywizny rogówki (keratometria),
 • dobór optymalnych soczewek kontaktowych wraz z nauką zakładania i pielęgnacji soczewek kontaktowych + „zestaw startowy”

 

opticon  Wizyta kontrolna „soczewkowa”. – cena: 50 zł

     W cenie wizyty:

 • ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej + fluorosceina (kontrast),
 • ocena filmu łzowego.

 

opticon  Wizyta kontrolna w ciągu 1 miesiąca od aplikacji soczewek. cena: 20 zł

     W cenie wizyty:

 • ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej + fluorosceina (kontrast),
 • ewentualna korekta osi soczewki kontaktowej torycznej.

 

Leczenie zeza i niedowidzenia


opticon  Wizyta konsultacyjna do Terapii Widzenia – cena: 100 zł

     W cenie wizyty:

 • kompleksowa ocena funkcji układu wzrokowego.

 

opticon  Terapia Widzenia – Ćwiczenia indywidualne   [45 min.] cena:  70 zł