Badania

Nasi specjaliści zdiagnozują przyczyny Waszych problemów wzrokowych, dobiorą odpowiednią korekcję i/lub metodę leczenia, a także wyjaśnią w sposób zrozumiały wszystkie wątpliwości.


Badania okulistyczne

  • diagnostyka i leczenie chorób oczu

Badania optometryczne

  • diagnostyka układu wzrokowego oraz wad refrakcji

Aplikacje soczewek kontaktowych

  • dobór odpowiednich dla oczu soczewek kontaktowych oraz pełne szkolenie z ich użytkowania.

Terapia wzrokowa

  • indywidualnie dobrany i nadzorowany przez specjalistę program ćwiczeń wzrokowych i ruchowych, mających na celu usprawnienie, rehabilitację i prawidłowy rozwój procesu widzenia.

Szczegółowy opis badań

Badanie OCT– Optyczna koherentna tomografia oka. Jest to wyjątkowa i nieinwazyjna technika obrazowania struktur przedniej i tylnej części gałki ocznej. Dzięki temu badaniu specjalista może dokładnie ocenić stan rogówki, plamki, nerwu wzrokowego czy siatkówki.


Badanie pola widzenia – Badanie pola widzenia jest wykonywane urządzeniem o nazwie perymetr, który wykrywa ubytki w polu widzenia pacjenta spowodowane jaskrą, defektami neurologicznymi, degeneracją plamki i innymi schorzeniami siatkówki.


Topografia rogówki – Topograf Rogówkowy analizuje morfologiczną i funkcjonalną budowę rogówki. Dzięki niemu diagnozujemy nieprawidłowości rogówki związane ze stożkiem rogówki, deformacjami pourazowymi czy operacyjnymi.


Pomiar kąta zeza synoptoforem – Synoptofor jest to podstawowe urządzenie do diagnostyki i leczenia zeza. Można nim wykonać pomiar kata zeza ale także zbadać widzenie obuoczne i przeprowadzać ćwiczenia usprawniające układ wzrokowy dziecka.


Biomikroskop – Lampa szczelinowa stanowi podstawę diagnostycznych urządzeń okulistycznych, zarówno do oceny przedniego jak i tylnego odcina oka. Jest niezbędnym narzędziem do doboru soczewek kontaktowych.


Tonometria – Tonometria jest to pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. W tonometrze bezdotykowym wykorzystuje się zaawansowany system kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza. Badanie to jest bardzo ważne u osób chorujących na jaskrę i w chorobach, gdzie jest ryzyko wzrastającego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.


Pachymetria – Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego powinno być skorygowane o pomiar grubości rogówki czyli PACHYMETRIĘ.
Do pomiaru pachymetrii zastosowano zasadę Scheimpfluga, która umożliwia bezdotykowy pomiar centralnej grubości rogówki.