Zrealizowaliśmy projekt z dofinansowaniem z Unii Europejskiej!

Jest nam bardzo miło poinformować, że zakończyliśmy prace nad realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0146/16
w ramach RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.7.

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno – okulistycznej narządu wzroku.

Zapraszamy do odwiedzenia nas i skorzystania z naszych nowych innowacyjnych usług!

pozdrawiamy

Zespół OPTICON

Comments are closed.