OrtoKorekcja

ORTOKOREKCJA, (ORTO-K), to niechirurgiczna, nieinwazyjna metoda korekcji wad wzroku, która polega na selektywnym stosowaniu twardych, tj. stabilnokształtnych soczewek kontaktowych w celu uzyskania czasowego zniesienia wady wzroku, zwiększenia pola widzenia (w porównaniu do pola widzenia uzyskiwanego w okularach korekcyjnych).

W trakcie stosowania soczewek OrtoK (w czasie snu) następuje stopniowa zmiana rozmieszczenia nabłonka rogówki. Uzyskana w ten sposób zmiana powierzchni rogówki wpływa na zmianę wartości układu optycznego oka.


Obecnie, uważa się, że skuteczność działania soczewek Orto-K wynika z ograniczenia nadwzrocznego rozogniskowania obwodowego na siatkówce oka. Wspomnianej redukcji nie wykazują miękkie soczewki kontaktowe, a tym bardziej korekcja okularowa, która w porównaniu do miękkich soczewek kontaktowych, jest obarczona największym rozogniskowaniem nadwzrocznym w części obwodowej siatkówki.Ortokorekcja jest to jedną z trzech najbardziej skutecznych metoda hamowania postępującej krótkowzroczności. Warto dodać, że na podstawie tych samych badań, stwierdzono, że jednoczesne stosowanie atropinizacji, może dodatkowo podnieść skuteczność hamowania krótkowzroczności. Pamiętać jednak należy, że do zarejestrowanych wskazań stosowania atropiny nie należy jeszcze kontrola krótkowzrkoczności

Pomimo braku rejestracji atropiny w hamowaniu krótkowzroczności, stosowanie atropiny w niskich stężeniach, powinno być mocno brane pod uwagę, w sytuacji narastania ujemnej wady wzroku w tempie >1 dioptria /rok


Kontrola krótkowzroczności za pomocą soczewek OrtoK, może w bezpośredni sposób przełożyć się na zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań związanych z wysoką krótkowzrocznością takich jak: zwyrodnienie siatkówki, obwodowe pęknięcia siatkówki, zaćma czy jaskra.

 

Obecnie głównym obszarem zainteresowania Ortokeratologów jest kontrola krótkowzroczności, której rozpowszechnianie się w większości krajów rozwiniętych przybiera znamiona epidemii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilku lat wpisała Epidemię Krótkowzroczności jako główną przyczynę upośledzenia zdolności widzenia.

Ostatnie lata przyniosły wiele rzetelnych doniesień naukowych, które jednoznacznie potwierdziły skuteczność soczewek Orto-K w kontroli krótkowzroczności tj. w hamowaniu jej narastania.

“z soczewkami OrtoK, możesz spać spokojnie”

Wojciech Krawczyk, optometrysta