OrtoKorekcja

ORTOKOREKCJA (ORTO-K), to w pełni odwracalna metoda korekcji różnych wad wzroku, polegająca na stosowaniu w czasie snu sztywnych, tj. stabilnokształtnych soczewek kontaktowych w celu uzyskania czasowego zniesienia wady wzroku i profilaktyki dalszego rozwoju krótkowzroczności.

W trakcie stosowania soczewek OrtoK (w czasie snu) następuje reorganizacja komórek nabłonka rogówki. Uzyskana w ten sposób zmiana powierzchni rogówki, pozwala na swobodne widzenie w ciągu dnia bez okularów lub klasycznych soczewek kontaktowych. Ponadto, skorygowanie nieostrości nadwzrocznej, będącej jednym z głównych czynników narastania krótkowzroczności, pozwala na kontrolę krótkowzroczności.


Skuteczność działania soczewek Orto-K w kontroli krótkowzroczności, wynika z ograniczenia nadwzrocznego rozogniskowania obwodowego na siatkówce oka. Wspomnianej redukcji nie wykazują klasyczne miękkie soczewki kontaktowe, a tym bardziej klasyczna korekcja okularowa, która w porównaniu do miękkich soczewek kontaktowych, jest obarczona największym rozogniskowaniem nadwzrocznym w części obwodowej siatkówki.Ortokorekcja jest jedną z czterech najbardziej skutecznych metod hamowania rozwoju krótkowzroczności. W badaniach naukowych, stwierdzono, że jednoczesne stosowanie ortokorekcji i atropinizacji, może wzmocnić skuteczność hamowania krótkowzroczności. Takie postępowanie należy rozważyć, jeżeli stosowanie pojedynczej strategii kontroli krótkowzroczności nie przynosi oczekiwanych efektów.

Zastosowanie połączenia stosowania ortokorekcji i atropiny, powinno być brane pod uwagę, w sytuacji narastania ujemnej wady wzroku w tempie >1 dioptria /rok

Kontrola krótkowzroczności za pomocą soczewek OrtoK, może w bezpośredni sposób przełożyć się na zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań związanych z wysoką krótkowzrocznością takich jak: zwyrodnienie siatkówki, obwodowe pęknięcia siatkówki, zaćma czy jaskra.

Ostatnie lata przyniosły wiele rzetelnych doniesień naukowych, które jednoznacznie potwierdziły skuteczność soczewek Orto-K w kontroli krótkowzroczności tj. w hamowaniu jej narastania.