Jaskra – główna przyczyna ślepoty

jaskra-glowna-przyczyna-slepoty-img-1

Światowa Organizacja Zdrowia określa chorobę jaką jest jaskra, jako drugą przyczynę ślepoty na świecie i kwalifikuje ją jako chorobę cywilizacyjną, ponieważ obecnie ponad 11 milionów ludzi nie widzi obustronnie z powodu przebiegu jaskry a choruje jeszcze o wiele więcej.

Jaskra – czym jest

Jaskrę, można określić jako grupę chorób, w której dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, poprzez śmierć komórek zwojowych.

Zachorowalność na jaskrę rośnie wraz z wiekiem i częściej występuje u pacjentów u których w rodzinie stwierdzono przypadki jaskry. Duża liczba pacjentów w początkowym stadium choroby nie ma objawów, pacjent nie zgłasza dolegliwości bólowych, nie zauważa pierwszych ubytków w polu widzenia. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i systematyczne badania przeprowadzone przez lekarza okulistę, w tej podstępnie przebiegającej chorobie.

Pojawienie się łukowatych mroczków, zawężenie obwodowego pola widzenia, tęczowy efekt halo wokół źródeł światła, mogą świadczyć już o zaawansowanym stadium choroby.

Jaskra – diagnostyka i leczenie

Głównym czynnikiem mającym wpływ na rozwój jaskry jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe wychodzące poza zakres normy 10 – 21 mm Hg, które uszkadza nerw wzrokowy. Należy pamiętać jednak o tym, że jaskra może się też rozwijać przy prawidłowym ciśnieniu wewnątrzgałkowym. Uszkodzenie nerwu wzrokowego może być spowodowane przewlekłym niedokrwieniem tych włókien, spowodowanym chorobami naczyniowymi.

Leczenie jaskry polega na skutecznym obniżeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i takie zadanie pełnią leki przeciwjaskrowe, które pacjent powinien przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Drugim kierunkiem terapii okulistycznej są leki, które mają za zadanie zapobiegać degradacji komórek zwojowych siatkówki.

Badanie okulistyczne pod kątem jaskry powinno przede wszystkim zawierać ocenę tarczy nerwu wzrokowego i kąta przesączania, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym oraz badanie pola widzenia. Badanie pola widzenia określi ubytki, jeżeli już takie występują i pozwoli na monitorowanie tych zmian.

Dodatkowo można wykonać badanie OCT, które pozwoli na dokładną ocenę zmian grubości włókien nerwowych siatkówki i precyzyjny pomiar parametrów tarczy nerwu wzrokowego.

Zapraszamy do naszego gabinetu okulistycznego na badanie pod katem jaskry, doświadczeni specjaliści okuliści przeprowadzą diagnostykę i rozpoznanie choroby oraz zastosują odpowiednie leczenie.

 

Bibliografia:

1. Stankiewicz A, Figurska M. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem- przewodnik diagnostyki i terapii, Wyd. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010
2. Okulistyka podręcznik dla studentów, red. J. Izdebska, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2006
3. Kański J.J. Okulistyka Kliniczna red. J.Szaflik, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009
4. Okulistyka Vaughana i Asbury’ego, red. P.Riordan-Eva, J.P. Whitcher
5. M. Górska, B. Terelak-Borys, M. Pietruszyńska, I. Grabska-Liberek Farmakoterapia jaskry na przełomie XX i XXI wieku – osiągnięcia i nowe możliwości, Post N Med 2017; XXX(03): 130-134, dostepny: www.pnmedycznych.pl

Comments are closed.