Ortokeratologia

Ortokeratologia to relatywnie nowa (15 lat), oparta na badaniach naukowych, strategia korekcji wad wzroku u dzieci, młodzieży i dorosłych. Do niedawna stosowana była głównie u osób prowadzących aktywny tryb życia, uprawiających sporty, zwłaszcza wodne. Zalecana szczególnie dla osób, których wykonywana praca (służby mundurowe, górnicy, piloci, itp.) nie pozwala na tradycyjne sposoby korekcji wady wzroku.

Obecnie głównym obszarem zainteresowania ortokeratologów jest kontrola krótkowzroczności, której rozpowszechnianie się w większości krajów rozwiniętych przybiera znamiona epidemii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilku lat wpisała Epidemię Krótkowzroczności jako główną przyczynę upośledzenia zdolności widzenia.

Ostatnie lata przyniosły wiele rzetelnych doniesień naukowych, które jednoznacznie potwierdziły skuteczność soczewek Orto-K w kontroli krótkowzroczności tj. w hamowaniu jej zwiększania się.

 


Dlaczego tak łatwo oczy stają się krótkowzroczne?


Masowe występowanie wysokiej krótkowzroczności spowodowane jest zmianą środowiska w jakim widzą (pracują) nasze oczy. Dominacja „trybu” widzenia w bliskich odległościach kosztem czasu przebywania na tzw. „wolnym powietrzu” gdzie wzrok pozostawał skupiony na obserwacji dali.

Głównymi czynnikami pogłębiania się krótkowzroczności są:

– wielogodzinne korzystania z urządzeń typu smartfon, tablet

– znaczący deficyt czasu przebywania dzieci i młodzieży na „zewnątrz” – deficyt naturalnego światła i patrzenia w dal.

Co to jest Ortokorekcja?


Ortokorekcja (OrtoK) jest to stosowanie wysoko-tlenoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych w celu zniesienia wady wzroku.

Jest to metoda, która pozwala na spowolnienie/zatrzymanie narastania krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. A w razie potrzeby, w pełni odwracalna, tzn. rogówka powraca do swojego pierwotnego kształtu, w niedługim czasie po zaprzestaniu stosowania soczewek OrtoK.

Korekcja soczewkami OrtoK pozwala osobom z krótkowzrocznością na pełną swobodę wzrokową w czasie uprawianiu sportów (np. wodnych) lub aktywnym wypoczynku.

Efektem działania soczewek OrtoK założonych w nocy, jest dobre widzenia w czasie dnia bez okularów czy klasycznych soczewek kontaktowych.

Dla kogo soczewki OrtoK są zalecanym sposobem korekcji krótkowzroczności?


 • Dzieci od 6 – 7 roku życia (im wcześniej tym lepiej)

 • Krótkowzroczność do -8,00 D,

 • Astygmatyzm do -3,00 D

 • Narastająca krótkowzroczność > -0,50 / rok

 • Uprawianie sportu: np. pływanie, narty, etc

 

Czy OrtoK jest bezpieczna?


Stosowanie soczewek OrtoK w trybie nocnym jest tak samo bezpieczne, jak stosowanie konwencjonalnych soczewek kontaktowych miękkich i twardych (RGB). Soczewki OrtoK podobnie jak pozostałe soczewki RGB, mogą powodować zaczerwienienie, podrażnienie a szczególnie przejściowe uczucie dyskomfortu.

Bezpieczeństwo stosowania soczewek OrtoK, w przeprowadzonych badaniach, potwierdzono jako porównywalne ze stosowaniem soczewek kontaktowych (stosowanych w ciągu dnia). Odsetek powikłań dla OrtoK wynosi 0,077% (7,7 na 10 000), w grupie dzieci odsetek powikłań (np. zapalenie spojówek, barwienie nabłonka rogówki) wynosi 0,139% rocznie.

 

Standardowy plan wizyt OrtoK


Od czego zacząć kontrolę krótkowzroczności?

 1. Profilaktyka! Zmiana nawyków wielogodzinnego używania smartfonów (łączny czas w ciągu dnia).

 2. Jeżeli jest już ujemna wada wzroku – skorygować zgodnie ze wskazaniami.

 3. Jeżeli krótkowzroczność narasta > -0,50 D w ciągu roku – rozważyć zastosowanie ortokorekcji

 

Pierwsza wizyta OrtoK

 1. Badanie wady refrakcji oczu

 2. Wykluczenie przeciwwskazań do OrtoK

 3. Wykonanie topografii rogówki (na podstawie której przygotowane zostaną indywidualne soczewki OrtoK

 

Druga wizyta OrtoK

 1. Sprawdzenie poprawności dopasowania soczewek do rogówki oka

 2. Szkolenie zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek OrtoK

 3. Omówienie zasad dotyczących postępowania w trakcie stosowanie soczewek OrtoK

 

Trzecia wizyta OrtoK

 1. Ustalona jest zawsze w godzinach porannych, po pierwszej przespanej nocy przespanej w soczewkach. Na wizytę należy przybyć z soczewkami „na oczach”

 2. Badanie wady wzroku, topografia, ocena oczu w mikroskopie L-S w soczewkach i bez soczewek.

 3. Ustalenie terminu kolejnych wizyt kontrolnych

 

Kolejne wizyty kontrolne

W trakcie wprowadzania korekcji OrtoK, należy się spodziewać w pierwszych miesiącach, kilku wizyt kontrolnych, dzięki którym możemy: ocenić postępy w zmianie wady wzroku, skontrolować stan zdrowia oczu, a w razie potrzeby, zmodyfikować parametry soczewek w celu poprawy skuteczności i/lub lepszego ich dopasowania.

 


ORTOKOREKCJA, (ORTO-K), to niechirurgiczna, nieinwazyjna metoda korekcji wad wzroku, która polega na selektywnym stosowaniu twardych, tj. stabilnokształtnych soczewek kontaktowych w celu uzyskania czasowego zniesienia wady wzroku, zwiększenia pola widzenia (w porównaniu do pola widzenia uzyskiwanego w okularach korekcyjnych).

W trakcie stosowania soczewek OrtoK (w czasie snu) następuje stopniowa zmiana rozmieszczenia nabłonka rogówki. Uzyskana w ten sposób zmiana powierzchni rogówki wpływa na zmianę wartości układu optycznego oka.


Obecnie, uważa się, że skuteczność działania soczewek Orto-K wynika z ograniczenia nadwzrocznego rozogniskowania obwodowego na siatkówce oka. Wspomnianej redukcji nie wykazują miękkie soczewki kontaktowe, a tym bardziej korekcja okularowa, która w porównaniu do miękkich soczewek kontaktowych, jest obarczona największym rozogniskowaniem nadwzrocznym w części obwodowej siatkówki.Ortokorekcja jest to obecnie najbardziej skuteczna metoda hamowania postępującej krótkowzroczności. Warto dodać, że na podstawie tych samych badań, stwierdzono, że jednoczesne stosowanie atropinizacji, może dodatkowo podnieść skuteczność metody Ortokorekcji. Pamiętać jednak należy, że hamowanie krótkowzroczności nie należy jeszcze do zarejestrowanych wskazań stosowania atropiny.

Pomimo braku rejestracji atropiny w hamowaniu krótkowzroczności, stosowanie atropiny w niskich stężeniach, powinno być brane pod uwagę, w sytuacji narastania ujemnej wady wzroku w tempie >1 dioptria /rok


Kontrola krótkowzroczności za pomocą soczewek OrtoK, może w bezpośredni sposób przełożyć się na zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań związanych z wysoką krótkowzrocznością takich jak: zwyrodnienie siatkówki, obwodowe pęknięcia siatkówki, zaćma czy jaskra.

 

 

publikacje naukowe:

Effectiveness and safety of overnight ortohokeratology

Ortokeratologia – przegląd i podsumowanie badań klinicznych, tendencje rozwoju

A Childhood Disease Worth Preventing