OrtoKorekcja Warszawa

ORTOKOREKCJA (ORTO-K) to metoda korekcji wad wzroku, która jest w pełni odwracalna i pozwala na stosowanie stabilnych soczewek kontaktowych podczas snu. Soczewki te służą do czasowego usunięcia wady wzroku oraz profilaktyki krótkowzroczności.

Stosowanie soczewek Orto-K podczas snu prowadzi do reorganizacji komórek nabłonka rogówki. Po zmianie powierzchni rogówki, otrzymujemy swobodne widzenie w ciągu dnia bez okularów lub innych soczewek kontaktowych klasycznych. Co więcej, skorygowanie nieostrości nadwzrocznej, która jest jednym z głównych czynników rozwoju krótkowzroczności, pozwala na kontrolowanie tego schorzenia.

Skuteczność działania soczewek Orto-K polega na ograniczeniu nadwzrocznego rozogniskowania obwodowego na siatkówce oka. Tego typu ograniczenia nie osiągają tradycyjne, miękkie soczewki kontaktowe ani klasyczne okulary. Te ostatnie, w porównaniu do miękkich soczewek kontaktowych, mają największe rozogniskowanie nadwzroczne w części obwodowej siatkówki.


Ortokorekcja Warszawa


Przez ostatnie lata pojawiło się wiele rzetelnych doniesień naukowych potwierdzających skuteczność soczewek OrtoK w kontroli krótkowzroczności. Stosowanie ortokorekcji jest jednym z czterech najefektywniejszych sposobów hamowania rozwoju wady wzroku. Badania naukowe wykazują, że jednoczesne stosowanie ortokorekcji i atropinizacji może zwiększać skuteczność zapobiegania krótkowzroczności. Jeśli pojedyncze strategie kontroli krótkowzroczności nie przynoszą oczekiwanych skutków, warto rozważyć połączenie ortokorekcji i atropiny. Kontrola krótkowzroczności z zastosowaniem soczewek OrtoK bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ryzyka powikłań wynikłych z wysokiej krótkowzroczności, takich jak zaćma, jaskra czy zwyrodnienie siatkówki.

Soczewki kontaktowe Orto-K

 

NightFlex – soczewki ortokorekcyjne firmy SwissLens

 • korygowanie wady wzroku soczewkami kontaktowymi w czasie snu – w ciągu dnia doskonałe widzenie bez okularów i soczewek kontaktowych
 • skuteczne hamowanie narastającej krótkowzroczność na poziomie 60% – potwierdzone w badaniach naukowych
 • spowolnienie wzrostu długości osiowej oka – ograniczenie ryzyka powikłań związanych z degeneracją siatkówki
 • doskonałe rozwiązanie dla pacjentów krótkowzrocznych w wieku 6 – 18 lat oraz młodych dorosłych
 • świetne rozwiązanie problemu wady wzroku dla sportowców (dyscypliny wodne, sztuki walki, gry zespołowe)
 • bardzo szeroki zakres mocy korekcyjnych:
  • sf: 0,00 do -9,00 D
  • cyl: -0,25 do -4,00 D
  • formuła Relax poprawiająca skuteczność profilaktyki krótkowzroczności w zakresie mocy 0,00 do -2,50D