Krótkowzroczność


Dlaczego tak łatwo oczy stają się krótkowzroczne?


Masowe występowanie wysokiej krótkowzroczności spowodowane jest zmianą środowiska w jakim widzą (pracują) nasze oczy. Dominacja „trybu” widzenia w bliskich odległościach kosztem czasu przebywania na tzw. „otwartej przestrzeni” gdzie wzrok pozostawał skupiony na obserwacji dali.

Głównymi czynnikami pogłębiania się krótkowzroczności są:

– wielogodzinne korzystania z urządzeń typu smartfon, tablet

– znaczący deficyt czasu przebywania dzieci i młodzieży na „zewnątrz” – deficyt naturalnego światła i patrzenia w dal.