Realizujemy projekt, na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt utworzenia i rozwoju Centrum rehabilitacyjno – diagnostycznego dla pacjentów z wadami i/lub zaburzeniami narządu wzroku, przewiduje udoskonalenie świadczonych usług medycznych poprzez:

  • innowacyjne usługi rehabilitacyjne wynikające m.in. z możliwości ich pełnej personalizacji, szczególnie istotnej przy zaburzeniach widzenia będących następstwem powikłań schorzeń onkologicznych O.U.N, udarów mózgu, itp.;
  • innowacyjne usługi diagnostyczne wynikające z nowych technologii medycznych oraz stosowania najnowszej specjalistycznej wiedzy;
  • działania prozdrowotne, poprzez ofertę badań screeningowych zaburzeń widzenia zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów;
  • współpracę specjalistów Centrum z krajowymi ośrodkami naukowymi, m.in. poprzez współpracę naukową (badania) oraz dydaktyczną – praktyki dla studentów.

Dzięki realizacji tego projektu wprowadzamy nową jakość i możliwości terapeutyczne dla naszych pacjentów!

Zapraszamy!

Comments are closed.