Wzrok na 6 – przesiewowe badania u dzieci do lat 12

Przesiewowe badanie układu wzrokowego jest bezpłatne i opiera się na testach:

  • ostrości wzroku,
  • test soczewki dodatniej,
  • autorefraktometr,
  • widzenie przestrzenne,
  • widzenie barwne,
  • punkt bliski konwergencji

Po badaniu, rodzic/opiekun otrzymuje informację o stanie układu wzrokowego dziecka.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację badań.

Comments are closed.